top of page
1.jpg

İdare ve Vergi Hukuku

Serter & Özlü Hukuk Bürosu İdare ve Vergi Hukuku alanında, vergi mahkemelerinde dava açılması, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi, Katma Değer Vergisi, Gelir Vergisi Stopajı, Kaynak Kullanım Destekleme Fonu, Motorlu Taşıtlar Vergisi, Yanlış veya Eksik Gelir Beyanları, idare tarafından yapılan tarh işlemleri ile uzlaşma ve diğer her türlü vergi uyuşmazlığı konularında hizmet vermektedir.

İdare ve Vergi Hukuku alanında verilen hizmetlerimizden bazıları şunlardır:

  • Gelir, katma değer, kurumlar, motorlu taşıtlar, emlak vb. Tüm vergi çeşitlerinden doğan uyuşmazlıklar

  • Vergi hukukuna ilişkin ihtilaflarda uzlaşma süreci

  • Vergi davalarının açılması ve takibi

  • Vergi indirimi ve muafiyetlerine ilişkin hukuki danışmanlık

  • Mirasçıların vergisel yükümlülükleri hakkında hukuki danışmanlık

  • Vergi idarelerine pişmanlık, şikayet ve düzeltme gibi başvuruların yapılması

bottom of page