top of page
passport.jfif

Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku

Serter & Özlü Hukuk Bürosu Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku alanında, Türk Vatandaşlık Kanunu ve göçmenlik hukuku kapsamındaki her türlü işlemlere ve Türk Vatandaşlığı almak isteyen müvekkillere danışmanlık hizmeti vermektedir.

Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku alanında verilen hizmetlerimizden bazıları şunlardır:

  • Yabancı gerçek veya tüzel kişilerin Türkiye’de gayrimenkul alım ve satımına ilişkin işlemlerinin takibi

  • Türkiye’de yaşamak isteyen yabancıların oturma izni, oturma izni uzatma başvurularının yapılması, takibi ve sonuçlandırılması

  • Uluslararası sözleşmelerin ihtilaflı hükümlerinin yorumlanması

  • Vatandaşlık başvurusu işlemlerinin takibi; Vatandaşlık başvurusunun reddi halinde uyuşmazlıkların çözümü ve iptal davalarının takibi

  • Yabancı gerçek kişilere Türkiye’deki miras hukukuna ilişkin danışmanlık hizmetleri verilmesi

  • Yabancı gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye’de taraf olduğu davaların takibi ve icra işlemleri

bottom of page