top of page
1.jpg

Sigorta Hukuku

Serter & Özlü Hukuk Bürosu Sigorta Hukuku alanında, poliçe hükümlerinin düzenlenmesi ve çalışanları ile olan ilişkilerinin yapılandırılmasına kadar, her türlü işlemlerinde hukuki destek sağlar. Sigorta şirketleri ile sigortalılar arasındaki uyuşmazlıkların çözümü konusunda da hizmet verir. Her türlü şirket işlem ve yatırımlarının ve kredilerinin risk  sigortası kapsamına alınabilmesi için müvekkillerine sigorta şirketleri ile olan ilişkilerinde risk tespiti, poliçe oluşturulması gibi tüm evreleri kapsar şekilde danışmanlık ve temsil hizmetleri vermektedir.

Sigorta Hukuku alanında verilen hizmetlerimizden bazıları şunlardır:

  • Evrak temini

  • Bilimsel mütalaa hazırlığı

  • Aktüerya hesaplamaları

  • Muallak belirlenmesi

  • Uyuşmazlıkların sulh yolu ile çözümü

  • Uyuşmazlığın dava ve Sigorta Tahkim Komisyonu yolu ile çözülmesi

bottom of page