top of page
1.jpg

Şirketler Hukuku

Serter & Özlü Hukuk Bürosu Şirketler Hukuku alanında, bireysel girişimcilere, finansal kuruluşlar ve şirketlere hukuki yönden destek sağlar. Yatırım yapmak isteyen şirketlere hukuki danışmanlık hizmeti sunar. Gerekli görüldüğünde, şirket kuruluşundan başlayarak, şirketin var olduğu süre içinde yatırımlarının her aşamasında temsil imkanı hizmeti vermektedir.

Şirketler Hukuku alanında verilen hizmetlerimizden bazıları şunlardır:

 • Sermaye  artırımları/indirimleri

 • Sermaye piyasası  mevzuatı kapsamında danışmanlık

 • Haksız rekabetin  önlenmesi, tüketici mevzuatı kapsamında danışmanlık

 • İrtibat bürolarının kurulması

 • Hisse senetleri ve  tahvillerle ilgili işlemler

 • Hukuki durum  tespit raporlaması (Due Diligence)

 • Tüketicinin Korunması Hukuku

 • Birleşme, Devralma, Bölünme

 • Ortak Teşebbüsler

 • Esas Sermaye Artırımı ve Azaltılması

 • Şirket alım ve satışları

bottom of page