top of page
1.jpg

Ceza Hukuku

Serter & Özlü Hukuk Bürosu Ceza Hukuku alanında, müvekkillerine soruşturma aşamasından itibaren gereksinim duyulan her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmetini sağlamaktadır. Soruşturma ve dava öncesinden soruşturma ve davaların yürütülmesi ile infaz aşamasına kadar, cezai yaptırım riski olan tüm iş ve işlemlere ilişkin danışmanlık hizmeti vermektedir.

Ceza Hukuku alanında verilen hizmetlerimizden bazıları şunlardır:

  • Şikayet dilekçesi ve ekleri kısımlarının düzenlenmesi

  • Ceza davalarında müdafi veya vekil olarak avukatlık hizmeti

  • İfade alma, arama, el koyma durumlarında danışmanlık hizmeti

  • Mahkeme tarafından verilen kararlara karşı uygun bulunduğunda kanun yollarına başvuru yapılması

  • Suç duyurusunda bulunma ve soruşturma aşamasında dosyanın takibi

  • Davaların İstinaf ve Temyiz aşamasındaki takibi

  • Anayasa Mahkemesi’ne ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne bireysel başvuru

bottom of page