top of page
1.jpg

İş Hukuku

Serter & Özlü Hukuk Bürosu İş Hukuku alanında, kişiye özgü istihdam sürecinin başladığı andan sona erdiği ana kadar yaşanan problemlerin prosedürlerini ve yasal düzenlemelere uygun yerine getirilmesini sağlamakta ve gerekli görüldüğü durumlarda müvekkil uygulamasının mevzuata uygunluğu için yeniden tanzim edilmesine destek vermektedir.

İş Hukuku alanında verilen hizmetlerimizden bazıları şunlardır:

  • İş sözleşmeleri taslaklarını hazırlamak ve müzakerelerde bulunmak

  • İş sözleşmesindeki işten çıkarma ve fesih sebepleri

  • Kıdem, ihbar ve işçilik alacakları ile tazminat taleplerine dair davaların takibi

  • İşe iade davalarının takibi

  • Arabuluculuk görüşmelerine dair süreçlerin yönetimi

  • İş kazaları veya meslek hastalıklarına ilişkin davaların takibi,

  • Sigorta hizmet tespit davalarının açılması ve takibi

  • Uygulama, içtihat, kanun ve düzenlemeler hususunda danışmanlık

  • İş, işçi ve işyeri güvenliğine dair tedbirlerin oluşturulması ve hukuki danışmanlık hizmeti sunulması

bottom of page